Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Μεγάλο Εθνικό Περιστύλιο της Ελλάδος διοργανώνει τη Διεθνή ΣυνάντησηRamsay, η οποία λαμβάνει χώρα ανά διετία, και συγκαλεί όλα τα Μεγάλα Περιστύλια Γαλλικού Τύπου παγκοσμίως.

Οι εργασίες θα λάβουν χώρα την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (ομάδες εργασίας των Μεγάλων Περιστυλίων Γαλλικού Τύπου)και το Σάββατο 13 Μαΐου 2017 στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Βορρέ (Πανηγυρική Συνεδρία και Δεξίωση).

 

 

 

 

 

 

Nous avons l'honneur et la joie de T'inviter, aussi bien que tous les membres de ta juridiction, aux Rencontres du Comité de Liaison Ramsay et à la Tenue Solennelle du Grand Chapitre Général de Grèce qui aura lieu à l'hôtel "Titania" et au sein du Musée d'Art Contemporain "Vorres" à Athènes, tout en souhaitant que cela favorisera les échanges fraternels entre nos juridictions respectives.

 

 

 

 

 

Tables Rondes

      

Θέματα
(στρογγυλές τράπεζες) 

 
          
 

Table Ronde 1: Le projet de citoyenneté universelle rejoint-il les objectifs de la F\M\ comme proget universel et comme application de la devise Liberté - Egalité - Fraternité?

 

Θέμα 1: Το σχέδιο μίας παγκόσμιας κοινωνίας των πολιτών συναντάτους στόχους του Ελευθεροτεκτονισμού, αλλά και το εφαρμοσμένο σχέδιο που περιγράφεται από το τρίπτυχο Ελευθερία-Ισότης -Αδελφότης;

 

 
 

Table Ronde 2: La frontière peut-elle garantir le déploiement des différences et prévenir du communautarisme?

 

Θέμα 2: Τα σύνορα μπορούν να διασφαλίσουν την διατήρηση της διαφορετικότητας και ταυτοχρόνως να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη του κοινοτισμού ; (διευκρίνηση : "η ενότητα μέσα από την διαφορετικότητα")

 

 
 

Table Ronde 3: Soyons au rendez-vous de l’Histoire: construisons un monde sans frontiéres

 

Θέμα 3: Ας είμαστε στο ραντεβού με την Ιστορία, ας χτίσουμε έναν κόσμο χωρίς σύνορα.

 

 

 

 

 

 

Juridictions de Rite Français

 

 • Grand Chapitre Général de Rite Français du Grand Orient de France
 • G C G Féminin de la Grande Loge Féminine de France
 • G C G de la Grande Loge Mixte de France
 • G C G de la Grande Loge Mixte Universelle, France
 • G C G du Grand Orient de Belgique
 • GC G Féminin de la Grande Loge Féminine de Belgique
 • G C G Helvétique du Grand Orient de Suisse
 • G C G de la Grande Loge Symbolique Espagnole
 • G C G du Grand Orient Lusitanien
 • G C G Féminin de la Grande Loge Féminine du Portugal
 • G C l de l’Ordre Maçonnique International Delphi, Grèce
 • G C G du Grand Orient de Pologne

                                                                                               

 

 • G C G de la Grande Loge Régulière du Monténégro
 • G C G du Grand Orient Latinoaméricain
 • G C G du Grand Orient de la République Unie d’Equateur
 • G C G de la Grande Loge Nationale Incorporada de la République Dominicaine
 • Grand Chapitre Général du Grand Orient d’Uruguay
 • G C G du Grand Orient National, Porto Rico
 • G C G de la Fédération des Loges de Colombie, Barranquilla
 • G C G de la Grande Loge Centrale de Colombie, Bogota
 • G C G de la Grande Loge du Maroc
 • G C G du Grand Rite Malgache
 • G C G du Grand Orient du Congo, Brazzaville
 •  G C G du Grand Orient et Loges Associées, Congo Brazzaville

εκδηλώσεις / événements

Παρασκευή - Vendredi 12/05 (συνοδοί / profane)

Visite au Musée Archéologique
Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο
http://www.namuseum.gr/

 Κυριακή - Dimanche 14/05 (προαιρετικά / facultative)

Tour d’Athènes & Visite au Musée d’Acropole Guidée
Ξενάγηση στην Αθήνα & Επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης
http://www.theacropolismuseum.gr/